Bomba ANAF : Asigurarile de sanatate


Esti pe pagina:

Bomba ANAF : Asigurarile de sanatate

Postat in categoria Taxe si Impozite

Dacă nu ai plătit asigurări de sănătate datorezi ANAF 6.449 lei, chiar dacă nu ai venituri.
 

Probleme dificile de drept civil
 
Prin OUG nr. 125/2011, ANAF a preluat administrarea contribuţiilor începând cu 1 iulie 2012. Ce nu ştie tot poporul este că din punct de vedere al Legii nr. 95/2006, TOŢI sunt obligaţi să plătească asigurări de sănătate. Citez:

- Art. 208 alin. (3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

- Art. 211 Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români (…) și fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana (…) încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, (…)

Recent am fost invitat să particip la o conferinţă pe teme fiscale unde am arătat că CASS este o contribuţie obligatorie şi pentru cei care nu au un venit în România. În sală s-a pus întrebarea dacă ANAF va colecta mărunţişul la veniturile minime. Chiar dacă pentru mine răspunsul este unul simplu, pentru majoritatea persoanelor este unul de neconceput. DA! Românii au obligaţia plăţii asigurărilor de sănătate şi dacă nu au venituri. Citez:

- Art. 257 alin. 2 lit. f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) – d), alin. (2^1) şi (2^2) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

- Art. 211 (1^1) Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de casele de asigurări de sănătate şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele bugetare.

- Alin. (7) Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b) (activitati independente), c) (agricultura) şi f) (alte venituri).

Pentru a fi explicit, ANAF nu va renunţa la colectarea veniturilor bugetare pentru că legea obligă. Să revenim la calcule. Pentru salariu de bază minim brut pe ţară, lunar obligaţia de plată pentru CASS este de 44 de lei, conform art. 257 de mai sus.  Aceasta înseamnă 12 luni x cu 44 lei = 528 lei. Prescripţia răspunderii fiscale este de 5 ani plus anul curent.  Suntem ȋn octombrie 2013, deci 5 ani şi 10 luni = 70 de luni x 44 lei = 3.080 lei. Şi de aici explodează bomba. Nimeni nu a spus că toţi ţăranii, cuponarii, cei cu venituri independente sau cei care primesc şi trăiesc din dobânzi sau chirii au de plătit asigurări de sănătate OBLIGATORII.

ANAF va executa legea. Aceasta ȋnseamnă că va trebui să calculeze dobânzi şi penalităţi la cei 3.080 de lei. Penalităţile sunt 15%, respectiv 462 lei. Dobânzile sunt astăzi de 0,04% pe zi, dar în 2008 şi 2009 erau 0,1% pe zi. Adică 44 de lei la care se calculează dobânda de acum 6 ani, însemnă dobândă de 92,35 lei. Valoarea dobânzii totale este de 2.407 lei. Amenda pentru neplată este între 500 şi 1.000 lei. Un calcul simplu înseamnă 3.080+462+2.407+500 = 6.449 lei.  Această valoare aplicată la fiecare un milion de neplătitori = 6.449.000.000 lei sau 1,445 miliarde euro.

ANAF este picătura chinezească, fiind obligată de lege să colecteze. În mod normal va face acest lucru executând tot ce-i iese în cale, maşini, case, conturi bancare, la milioanele de neplătitori de azi.

Citat din Emil Boc dat vineri, 10 decembrie 2010: “10.732.000 de persoane nu plăteau asigurări de sănătate, acea contribuţie care este de 5,5%. Avem numai 6.629.000 de plătitori de asigurări de sănătate”. Sistemul de sănătate nu merge pentru că legea nu reflectă realităţile României.

Definiţia ASIGURARE – Acțiunea de a (se) asigura și rezultatul ei. Operație financiară, decurgând dintr-un contract sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca, în schimbul unei prime, să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui.

CAS nu evalueaza serviciul medical la nivelul unei prime. Valoarea primită de stat ( infinit x 5,5% contribuţie pentru sănătate = infinit) pentru asigurare este INFINITĂ pentru un serviciu medical finit (max. 20.000 pe an pentru cei mai grav bolnavi).

O soluţie pentru România este ca românii să facă contracte cu prime fixe în funcţie de pachetul cumpărat plus o cotă foarte mică, calculată să asigure pachetul pentru urgenţe, pensionari şi copii. Cetățenii ar trebui să înveţe să preţuiască serviciul medical şi să plătească pentru el valoarea corectă impusă de piată. Ştiu, argumentul contra este despre năpăstuiţi, trântori şi alte categorii defavorizate pe care nu le mai protejăm. Raspunsul meu este că munca trebuie preţuită şi fără ea nu vom reuşi nimic.