ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT (II). Prejudiciu umflat şi active dublate


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT (II). Prejudiciu umflat şi active dublate

ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT (II). Prejudiciu umflat şi active dublate

Postat in categoria Contabilitate

ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT (II). Prejudiciu umflat şi active dublate

La verificarea terenurilor şi construcţiilor am constatat că în toate materialele din dosar, autorii acestor materiale nu au detectat o eroare fundamentală, şi anume înregistrarea în evidenţele contabile ale ICA a activelor terenuri şi clădiri DE DOUĂ ORI:
 ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT. Adevărata realitate contabilă

·      o dată ca imobilizări corporale (in contul 211 terenuri şi 212 clădiri);

·      şi o dată ca imobilizări financiare (înregistrate la data aportului dreptului de folosinţă al ICA SA schimbat cu acţiuni la Bioprod SA, cu înregistrarea pasivului în alte rezerve), în contul 262 titluri de participare

cu consecinţa existenţei unei dublării ca eroare fundamentală în calculul valorii la momentul privatizării SC ICA SA, prin licitaţie de acţiuni a ADS, eroare care s-a transmis şi în actele de urmărire penală.

Eroarea contabilă a dublării de active în contabilitate a dus la construirea unui prejudiciu nereal folosindu-se metode NELEGALE de evaluare şi a condus la erori de judecată direcţionate de ipoteze de lucru greşite.  Tot raţionamentul economic al procurorului EVA este construit greşit, obiectivele solicitate fiind construite pe ipoteze false, având lipsă realitatea de fapt.

Aşa cum reiese şi din concluziile specialistului DNA, de la paginile 40 pentru anul 1993, 41 pentru anul 1999 şi 43 pentru anul 2003 (cu excepţia contestării unui coeficient) ale raportului de constatare, ICA SA a primit la data aporturilor drepturilor de folosinţă o compensaţie calculată de expertize evaluatorii pe baza normelor în vigoare la data evaluării, pentru acestea, la valoare „stabilită în preţuri prevăzute de HG 834/1991 şi HG 500/1994 cu actualizare în funcţie de cursul valutar al USD,” o contraprestaţie echivalentă istorică de 778.311 USD.

ESTE INTERZIS CA METODĂ A SE MAI REEVALUA APORTUL TRANSFORMAT ÎN ACŢIUNI. METODA CORECTĂ CONTABILĂ ESTE REEVALUAREA ACŢIUNILOR.

Activele clădiri şi terenuri au fost contribuite ca aport la patrimoniul SC Bioprod SA şi nu pot fi LEGAL evaluate după metodologia Papasteri sau Aurelia Nicolae, ci ca acţiuni la Bioprod SA, cu evaluarea Bioprod SA.

Expertiza evaluatorie Papasteri a avut 3 obiective:

a.  Care era valoarea de piaţă a terenurilor şi construcţiilor deţinute de SC ICA SA, actuala CCAI SA, la data de 16.07.2003.  Vor fi avute în vedere, exclusiv, terenurile pentru care societatea obţinuse certificate de atestare a dreptului de proprietate.

b.  Care este valoarea de piaţă actuală (data întocmirii raportului de expertiză) a terenurilor şi construcţiilor indicate la punctul (a).

c.   Care era la data de 16.07.2003 valoarea de piaţă a folosinţei pentru o durată de 50 (cinzeci de ani)  a terenurilor şi construcţiilor indicate la punctul (a).

Chiar dacă la punctul 2.4.1 Expertul Papasteri a identificat ipotezele (a) şi (b) de la pagina 12 a expertizei, acesta nu a răspuns corect la expertiza evaluatorie şi obiectivele au erori fundamentale de judecată în sensul că ICA SA avea dreptul de uz aportat la Bioprod SA şi deţinea numai nuda proprietate a dreptului asupra terenurilor şi clădirilor (de regulă cu valoare aproape de zero).  Dreptul de uz nu mai aparţinea ICA SA şi expertul Papasteri nu a evaluat corect valoarea de piaţă a terenurilor şi construcţiilor deţinute de ICA SA, în sensul că dreptul întreg de proprietate dezmembrat se compune din uz şi nudă proprietate, ceea ce nu apare în expertiză, expertiza fiind pentru terenuri libere de sarcini nedezmembrate. Rezultatele expertizei evaluatorii au un efect nul cu privire la valoarea de piaţă.  Chiar dacă expertul evaluator îşi stabileşte nişte ipoteze:

2.4.1.a) Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţii şi documente furnizate de client (n.a. – procurorul EVA pentru DNA) şi au fost prezentate fără a întreprinde verificări suplimentare. (cu alte cuvinte expertul nu a verificat titlurile de proprietate sau dezmembrămintele lui – n.a.)  Se presupune că actele de proprietate sunt valabile şi proprietatea este liberă la vânzare. (Argument fals, care anulează expertiza, pentru că expertul nu menţionează că a verificat actele de proprietate sau de carte funciară – n.a.)

2.4.1.b) Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de sarcini.  Facem menţiunea că evaluarea este valabilă numai pentru ipoteza tranzacţionării în bloc (în totalitate şi nu pe bucăţi a proprietăţii imobiliare evaluate).  De asemenea valoarea de piaţă estimată nu poate fi utilizată în cazul evaluării ca întreprindere a societăţii proprietare (în acest caz ipoteza de bază este cea a utilizării în continuare şi va ţine cont de specificul activităţii şi de situaţia financiară a activelor şi pasivelor). Specialistul DNA nu putea folosi expertiza Papasteri pentru evaluare de întreprindere.

sau

2.4.1.d) Informaţiile sunt considerate a fi reale (ele nu sunt – n.a.),

adevărul este că ne aflăm în faţa unei expertize fără sens în condiţiile date, în care avem un drept de proprietate dezmembrat şi suntem de fapt pe o platformă de construire a unui argument şi de utilizare a evaluării pentru analiza ca întreprindere a societăţii ICA. Ipotezele din raportul de constatare al specialistului DNA nu existau la data acestei expertize, deci dreptul de uz cedat ar fi trebuit prezentat OBLIGATORIU expertului.

Expertul nu a documentat o verificare cu privire la situaţia juridică a imobilelor, procurorul Eva prezentând în expertiză o imagine falsă a proprietăţii, pentru că prin obiective nu a cerut valoarea de piaţă a acţiunilor societăţii ICA SA, aşa cum ar fi fost normal pentru aflarea adevărului, ci valoarea unor terenuri şi construcţii ale căror drept de uz a fost înstrăinat, fără să aducă acest aspect relevant la cunoştinţa evaluatorului.

Raportul Papasteri are ca obiectiv stabilit prin Ordonanta DNA din 31.03.2008 să evalueze valoarea de piaţă a terenurilor si clădirilor deţinute de ICA SA la 16.07.2003.  Raportul Papasteri specifică foarte clar că “valoarea de piaţă estimată nu poate fi utilizată în cazul evaluarii ca întreprindere a societăţii proprietare (în acest caz ipoteza de bază este cea a utilizarii în continuare şi se va ţine cont de specificul activităţii şi de situaţia financiară a activelor şi pasivelor),” dar specialistului DNA i se cerea prin ordonanţa procurorului din Mai 2008 să facă exact ceea ce expertul Papasteri INTERZICEA.

Evaluatorul numit de DNA a răspuns în Mai 2008 la obiectivele stabilite de către DNA astfel:

a. valoarea de piaţă a terenurilor şi clădirilor ICA SA (ca drept întreg nedezmembrat în dreptul de folosinţă şi nuda proprietate) la 16.07.2003 este de 3.206.126 USD (din care 86% reprezinta teren 2.750.759 USD = 36.677 mp x 75 USD/mp), folosind maximum între metoda costului şi metoda de randament, când de fapt valoarea nudei proprietăţi era aproape zero.

b. valoarea de piaţă a terenurilor şi clădirilor ICA SA (ca drept întreg nedezmembrat în dreptul de folosinţă şi nuda proprietate) la 15.05.2008 este de 55.467.793 Euro (din care 99% reprezintă teren 55.015.185 Euro = 36.677 mp x 1.500 USD / mp, de 20 ori mai mare decât în 2003), folosind maximum între metoda costului şi metoda de randament, când de fapt valoarea nudei proprietăţi era aproape zero.

c. valoarea de piaţă la 16.07.2003 a folosinţei terenurilor si cladirilor (care era a Bioprod SA nu a ICA SA) pe o durata de 50 de ani este de 6.093.676 USD (din care teren 5.501.518 USD = 3USD/mp x 50 ani x 36.677 mp), când de fapt dreptul de folosinţă aparţinea Bioprod SA nu ICA SA.

 

Această evaluare este nulă fiind infirmată de realitatea dezmembrării dreptului de proprietate (şi ca valoare şi ca utilitate).  Expertul Papasteri evaluează separat fiecare component, dar specialistul DNA adună mere cu pere, adică toate componentele pentru a avea un prejudiciu cât mai mare.

Când a fost chemat să răspundă la obiectivul stabilirii dreptului de folosinţă, expertul indica faptul că are dificultăţi din lipsă de repere de piaţă, deşi prin metoda de mai sus se evalueză exact veniturile obţinute prin transferul folosinţei unui bun.

Presupunând prin absurd că evaluarea folosinţei fusese corectă, având în vedere că folosinţa evaluată de expert depăşeşte cu aproape dublu valoarea de piaţă stabilită la aceiaşi dată (cu tot cu folosinţa), înseamnă că imobilele respective fiind lipsite de un dezmembrământ atât de valoros, la acel moment aveau o nudă proprietate cu o valoare de piaţă spre zero.

Expertul nu a ţinut cont nici de certificatele de urbanism care arătau clasificarea de neconstruibil printre care terenuri cu valoare economică redusă - spaţii verzi şi zonă de protecţie a cursurilor de apă încadrate la V4 POT 15% şi CUT 0,2%, care reduce valoarea terenului, acesta neputând fi comparabil cu cele din jur şi în nici un caz estimat la valori de 1.500 Euro/mp pentru terenurile construibile.

Specialistul DNA Aurelia Nicolae a comis erori grave după cum urmează:

a.  Standardele şi normele de efectuare de lucrări de specialitate emise de CECCAR şi ANEVAR interziceau specialistului să execute lucrări pentru care nu era calificat (Pagina 224 din Standardul profesional 35 CECCAR – al cărui membru inactiv este Aurelia Nicolae – prevede la Norma 112 - Competenţa:  „unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care nu are suficientă pregătire sau experienţă.  În aceste situaţii, profesionistul contabil salariat nu trebuie să il inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care în deţine, iar, dacă este cazul, în mod onest, va cere asistena necesară şi opinia unui expert.” Acesta era obligat să-şi decline competenţa de a evalua o societate şi în baza limitărilor responsabilităţilor sale prevăzute de art 112-114 CPP

b.  Specialistul trebuia să solicite procurorului lămuriri suplimentare în momentul în care a constatat că existau erori în raportul Papasteri, pentru evaluarea societăţii proprietare a imobilelor, ţinând cont că raportul Papasteri prevedea în mod expres metoda corectă de evaluare a întreprinderii şi clar imposibilitatea utilizării valorii de piaţă estimate în raport în cazul evaluării societăţii

c.   Specialistul nu trebuia să folosească valorile de piaţă estimate de Papasteri pentru imobile deoarece aceste valori erau estimate pe ipoteza că imobilele aveau toate drepturile de proprietate incluse, ceea ce nu era în realitate cazul imobilelor deţinute de ICA, lucru cunoscut şi analizat de specialist în raportul de constatare

d.  Specialistul trebuia să constate că raportul Papasteri nu a evaluat valoarea nudei proprietăti a imobilelor deţinute de ICA, ştiind că dreptul de folosinţă a fost aportat către Bioprod SA

e.  Specialistul nu trebuia să adune valoarea de piaţă a imobilelor cu valoarea drepturilor de folosinţă a aceloraşi imobile, aceasta fiind o eroare fundamentală care anulează raportul pentru că cele două drepturi aparţineau unor entităţi diferite şi specialistul trebuia să constate că drepturile de folosinţă fuseseră cedate de ICA către Bioprod SA prin aporturile de capital si de aceea nu se aflau în patrimoniul ICA la momentul privatizării

f.    Specialistul, dacă avea calificările necesare, trebuia sa folosească metoda corectă de evaluare a întreprinderii, nu să “reactualizeze” eronat valoarea activelor societăţii ICA la 15.05.2008 scăzând fără sens datorii ale societăţii din 2003 din valori de piaţă din 2008 ale unor imobile cu drepturi dezmembrate de proprietate, ignorând orice activitate pe care ar fi putut-o avea societatea respectiva în perioada 2003 – 2008.

 

Daniel UDRESCU

Auditor, expert contabil, consultant