Procurorul Emilian Eva a comis erori din punct de vedere al planificării şi delegării executării unor lucrări de specialitate.


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • Procurorul Emilian Eva a comis erori din punct de vedere al planificării şi delegării executării unor lucrări de specialitate.

Procurorul Emilian Eva a comis erori din punct de vedere al planificării şi delegării executării unor lucrări de specialitate.

Postat in categoria Guvernanta


Procurorul Emilian Eva a comis erori din punct de vedere al planificării şi delegării executării unor lucrări de specialitate.

Procedural procurorul Emilian EVA a comis erori grave, respectiv încălcarea art 3.2, 7 şi 8 din Codul Deontologic al Magistraţilor din HG 328/2005, în sensul că trebuia să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate având ca unic temei legea, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu. Aceste aspecte rezultă din următoarele considerente:

a.      Din felul cum au fost formulate obiectivele expertizei evaluatorii Papasteri se poate constata că procurorul EVA avea cunoştinţă că drepturile de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor aparţineau ICA SA (nuda proprietate) şi dreptul de folosinţă nu aparţinea ICA SA, dar a cerut să fie evaluat fără să menţioneze că dreptul de folosinţă nu mai era bun al ICA SA, inducându-l în eroare pe expert că nu se afla în faţa unui dezmembrământ.  Dreptul de folosinţă ieşind din patrimoniul ICA SA ca dezmembrâmânt al dreptului de proprietate a fost înlocuit în contabilitate cu imobilizări financiare şi nu avea sens ca să fie cerut de procurorul EVA în evaluare ca bun al ICA SA.  In plus, datorită unei greşeli de contabilitate valoarea contabilă a imobilelor era înregistrată de două ori, procurorul solicitând ca ambele evaluări ale aceloraşi active să fie efectuate numai ca active ale ICA SA, chiar dacă ele aparţineau unor entităţi distincte. S-a încălcat Art. 97 (1) CPP - Proba şi mijloacele de probă: Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

b.      Art. 3.2 din Codul Deontologic are în vederă că procurorul trebuia să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate având ca unic temei legea ca să afle adevărul. Procurorul Eva a încălcat şi art 1 din Codul de procedură penală (Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni) în sensul că nu a prezentat expertului evaluator la timp în mod complet situaţia reală a SC ICA SA, cu toate că Art. 100 alin (1) CPP - Administrarea probelor, prevede că „În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu,” iar art 172 alin (6) CPP – Dispunerea efectuării unei expertize, prevede: „Ordonanţa organului de urmărire penală ... prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, ...”  Faptul că dreptul de folosinţă pentru terenuri şi construcţii nu mai aparţinea ICA SA nu a fost comunicat expertului.

Rezultatele expertizei evaluatorii au un efect nul cu privire la valoarea de piaţă şi expertiza evaluatorie este nerelevantă scopului pentru care a fost solicitată prezentând fapte nereale în sensul că expertul Papasteri a precizat pentru expertiză următorul act de renunţare: „nu poate fi utilizată în cazul evaluării ca întreprindere a societăţii proprietare (în acest caz ipoteza de baza este cea a utilizarii în continuare şi va ţine cont de specificul activităţii si de situaţia financiară a activelor şi pasivelor).” Cu toate acestea, acelaşi procuror solicită folosirea expertizei în lucrarea specialistului, de evaluare ca întreprindere a ICA SA.

c.       La primirea raportului, procurorul EVA, care a constatat că raportul include trimiteri la superficie (dreptul ICA asupra imobilelor era dezmembrat) nu a formulat obiecţiuni sau nu a cerut lămuriri suplimentare în sensul că ipotezele şi raportul indică clar că nu sunt valide concluziile pentru o evaluare de întreprindere şi nici pentru teren şi clădiri cu dreptul de proprietate dezmembrat.  Ipoteza dreptului de folosinţă cedat nu a fost luată în calculul valorii, cunoscând că acest lucru ar fi redus substanţial valoarea prejudiciului.

 

În acest sens procurorul EVA s-a folosit de cifre care au evidenţiat un prejudiciu mare inexistent, prin neindicarea unor împrejurari determinante cu privire la evaluarea corectă a prejudiciului.

Specialistul a încălcat Norma 113 din Standardul 35 CECCAR al cărui membru inactiv este – Calitatea lucrărilor pagina 225: Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă, de delegare şi de supervizare, de planificare-programare şi de documentare a lucrărilor executate.  Lucrarea specialistului nu a fost verificată şi aprobată într-un mediu de control intern (aceste elemente lipsind de pe document), ceea ce denotă o gravă slăbiciune în cadrul DNA Serviciul Specialişti.

d.      Procurorul Eva a solicitat specialistului DNA o valoare de piaţă a societăţii ICA SA, ceea ce implică o evaluare a acţiunilor, nu a a activelor SC ICA SA, pentru care avea informaţii şi cunoştea adevărul din expertiza Papasteri, ascunzându-l contrar opiniei expertului Papasteri, cu privire la valoarea de piaţă ce „nu poate fi utilizată în cazul evaluării ca întreprindere a societăţii proprietare (în acest caz ipoteza de baza este cea a utilizarii în continuare şi va ţine cont de specificul activităţii si de situaţia financiară a activelor şi pasivelor)”.

e.       Specialistul Aurelia Nicolae nu avea calificările pentru a executa o astfel de lucrare şi procurorul EVA nu a anulat raportul care conţinea erori, activele fiind dublate, metodele de evaluare fiind eronate.  Specialistul Aurelia Nicolae a încălcat Norma 115 din Standardul 35 CECCAR - Acceptarea şi menţinerea Misiunilor care la pagina 230 prevede: „Profesionistul contabil, înainte de a accepta o misiune, trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini, ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei...,” dar şi Norma 124 – Utilizarea lucrărilor altor profesionişti: „Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti –specialişti, experţi externi... unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor.  De regulă, se recurge la un specialist, tehnician, expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă.”

f.       Procurorul EVA a acceptat rapoarte în care Expertul Papasteri arăta că evaluarea nu poate fi folosită pentru evaluare de întreprindere şi că terenurile şi clădirile sunt evaluate ca libere de sarcini şi nedezmembrate, când de fapt nu erau, fără a contesta sau face obiecţiuni, cere lămuriri, constatări ce au fost folosite nelegal la rapoartele de constatare ale specialistului, care le-a folosit pentru evaluare de întreprindere, ambii formulând obiective şi constatări atât pentru dreptul de folosinţă cât şi pentru nuda proprietate, luând în calcul şi adunând valori şi pentru dreptul de folosinţă şi pentru nuda proprietate ca două lucruri separate, nu complementare. 

g.      Procurorul EVA nu a arătat în cadrul obiectivelor stabilite că solicită evaluarea unui drept de proprietate  care se afla dezmembrat la două entităţi distincte.  Procurorul EVA a solicitat calculul unui prejudiciu pentru valoarea de piaţă a societăţii ICA SA, văzând clar că nuda proprietate este evaluată separat ca drept întreg fără sarcini, apoi dreptul de folosinţă este evaluat separat ca întreg, permiţănd în raportul de constare dublarea sumelor prin adunarea celor două elemente care nu sunt compatibile, dar şi prin adunarea unor valori care nu mai aparţineau ICA SA.

h.      Procurorul EVA a indus în eroare instanţa, prezentând fapte nereale.  Instanţa a luat ca validă relatarea din rechizitoriu şi şi-a întemeiat sentinţa pe fapte prezentate de procuror ca fiind adevărate.

 

Daniel UDRESCU

Auditor, expert contabil, consultant