RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA


Esti pe pagina:

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA

Postat in categoria Administratie

~~1. Prezentare introductive:

In calitate de firma de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, S.C. CABINET UDRESCU S.R.L. publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu Capitolul 10, art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008 (24 iunie 2008).
Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, sistemele de control al calitatii si modul in care apiicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.
Informatiile furnizate in acest raport se refera la situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2009 si pentru care s-a emis opinie de audit in anul 2010 si la misiunile conexe realizate in anul 2010.

2. Statutul juridic si structura asociatilor:

SC CABINET UDRESCU SRL functioneaza ca o societate cu raspundere limitata si are ca asociati dl Udrescu Daniel Silviu si Hokirk Jenna Lynn.

3. Obiect de activitate:

SC CABINET UDRESCU S.R.L. ofera servicii clientilor in domeniul auditului financiar.
SC CABINET UDRESCU S.R.L. este supusa legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

4. Conducerea firmei de audit:

Societatea este condusa de un administrator.
Administratorul societatii este dl. Udrescu Daniel Silviu.
Administratorul reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

 


5. Sistemul intern de control al calitatii activitatii:

Societatea aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prczentat in Manualul Procedurilor.
Acest sistcm include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentra sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.
Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii. - Analiza de asigurare a calitatii misiunii:
Toate rapoartele legate de servicii de asigurare - inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de in teres public - sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului.
Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.
O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul.
Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele setnnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire.
In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.
Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditori de respectarea StandardelorNationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.
CABINET UDRESCU S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii independente, de calitate, castigandu-si reputatia pentru independenta, integritatea, conduita etica si obiectivitatea sa. CABINET UDRESCU S.R.L. promoveaza politicile de control al calitatii, inclusiv independenta, care cuprind standardele emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) care au fost, de asemenea. adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
- Declaratie a organismului administrativ sau de management asupra eficacitatii functionarii sistemului
Conducerea societatii se declara multumita ca sistemul intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.
Independenta. integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de CABINET UDRESCU S.R.L.
In consecinta evitam cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese.
CABINET UDRESCU S.R.L. aplica politici si proceduri de protejare a datelor clientilor si fostilor clienti in conformitate cu standardele legale, de reglementare si profesionale si in masura ceruta de lege.
CABINET UDRESCU S.R.L. a implementat politici si proceduri cu privire la documentatia necesara care sta la baza rapoartelor emise in cadrul unui angajament. Politicile firmei de pastrare a materialelor de lucru in conformitate cu cerintele IFAC si CAFR.

6. Inspectie privind asigurarea calitatii effectuate de CAFR:

Camera Auditorilor Financiari din Romania a efectuat inspectia de calitate a activitatii de audit financiar si serviciilor financiare conexe acestuia desfasurata in anul 2007-2009 in luna august .2010 ; urmare acestei inspectii societatea a obtinut calificativul A.
Entitatile pentru care societatea noastra a efectuat audit statutar aferent exercitiului financiar 2009 sunt:

SOCIETATI COMERCIALE

NOVENSYS CORPORATION 2009
 
INSTITUTII DE CREDIT 
VITALCO EURO IFN S.A. 2009
 
MISIUNI CONEXE 
 
                

                   
7. Politicile societatii privind pregatirea personalului, remunerarea acestuia si independent:

CABINET UDRESCU S.R.L. participa la un proces de pregatire continua cu tot personalul profesional de audit.
Programul de pregatire continua cuprinde participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Toti auditorii statutari inregistrati respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Remunerarea fiecarui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente — compensarea functiei si compensarea performantei — ambele fiind legate de contributiile aduse in functiile respective. Compensarea functiei depinde de aria si impactul responsabilitatilor partenerilor respectivi. Compensarea performantei are legatura cu realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare an. Remunerarea se stabileste in functie de obiectivele prevazute pent™ fiecare misiune. Acestea includ:
•     calitatea muncii
•     excelenta in furnizarea serviciilor pentru clienti
•     cresterea veniturilor si profitabilitatii
•     calitatile de lider
•     respectarea si promovarea valorilor firmei
Fiecare profesionist trebuie sa semneze o declaratie de independenta in fiecare an.

8. Informatii financiare legate de societate:

In anul 2010 societatea a obtinut o cifra de afaceri de 80.592 lei din activitati de audit, servicii financiare conexe, avind platite la scadenta toate obligatiile fiscale catre bugetul consolidat al statului, bugetul local cit si toate taxele, cotizatiile catre organismele profesionale.