Rolul presedintelui Consiliului


Esti pe pagina:

Rolul presedintelui Consiliului

Postat in categoria Administratie

Rolul președintelui Consiliului
Președintele Consiliului este numit de guvernator locotenent în cadrul Consiliului . Președintele Consiliului este directorul care prezidează .
Există o separare clară a atribuțiilor între președintele consiliului de administrație și CEO-ul pentru a asigura funcțiile de Consiliul independent de
management și evită conflictele de interese .
Președintele Consiliului este responsabil pentru :
• Furnizarea de conducere și îndrumare a Consiliului de Administrație .
• Stabilirea unei relații de lucru eficiente cu Acționarul și gestionarea în numele Consiliului
de administrație .
• Acționând în calitate de purtător de cuvânt și reprezentant al PCC , în colaborare cu CEO-ul .
Îndatoririle și responsabilitățile
a) interfațăconsiliului de administrație cu
• Acționează ca interfața principal, cu CEO-ul pentru a asigura conducerea este conștientă de preocupările Consiliului și
părțile interesate .
• Asigurați-vă că strategia de management , planurile de performanță și sunt reprezentate în mod corespunzător a Consiliului și alte
părțile interesate .
b ) Gestionarea Afacerilor Consiliului
• Scaun toate reuniunile Consiliului .
• Asigurați-vă că Consiliul are de guvernare plin de afaceri și afacerilePCC și că Consiliul este atent la ei
obligații față de PCC , conducerea , personalul și alte părți interesate .
• Furnizarea de o conducere puternică a Consiliului ; asiste Consiliul în revizuirea și monitorizarea obiectivele , strategia , politica și
direcții ale PCC și atingerea obiectivelor sale .
• Asigurați-vă că Consiliul îndeplinește toate activitățile și obligațiile prevăzute în Manualul de Guvernare Board .
• Recomanda comitetele consiliului de administrație și compoziția lor , revizuirea nevoia de , și de performanță și
adecvare a , aceste comitete și de a recomanda ajustări , cum ar fi sunt considerate necesare din timp în timp .
c ) Relațiile cu Guvernul , publicul și alte părți interesate
• reprezintă interesele Consiliului de Administrație al PCC .
• legătura cu ministrul responsabil în mod regulat cu privire la activitățile de PCC .
• se asigure că Consiliul este reprezentat în mod corespunzător în funcții oficiale și întâlniri cu guvernul și alte
grupuri de părți interesate .
d ) aspectele procedurale Implicarea președintelui
• prezidează toate reuniunile Consiliului și reuniuni cu părțile interesate , după caz .
• Apel o reuniune a Consiliului de nu mai puțin de șase ori pe an .
• Apel o reuniune a Consiliului în orice moment , dacă este necesar, o astfel de întâlnire .
• În termen de 14 zile de la o cerere scrisă în acest sens , semnată de toate cele trei directori , suna o reuniune a Consiliului .
• Vot numai în caz de egalitate de voturi .
• Recomanda Consiliului membrilor tuturor comisiilor .
• Acționează ca un membru din oficiu al tuturor comisiilor și grupurilor de lucru .
• Consultați cu Chief Executive Officer în stabilirea unui program pentru fiecare ședință a Consiliului .
• aproba conturile de cheltuieli Director .